Horario tutorías 16/17


1º Nivel Básico
  • 1ºA   Miercoles de 17:00h a 18:00h. Aula A-105
  • Tutor: Ramón Mesa Carmona
2º Nivel Básico
  • 2ºA  Miercoles de 18:00h a 19:00h. Aula A-105
  • Tutor: Ramón Mesa Carmona
Nivel intermedio
  • 3ºA Lunes de 17.30h a 18.30 h. Aula A-105 
  • Tutor: Francisco Gascón Moya
  • 3ºB Jueves de 18:00h a 19:00h.Aula A-105
  • Tutor: Rafael Cano López